Oest – Lubrifianti pentru prelucrari mecanice

Oest dezvoltă şi produce de zeci de ani fluide de prelucrarea metalelor, folosind cele mai noi tehnologii. Dezvoltarea continuă, cu luarea în consideraţie a celor mai noi cunoştinţe tehnice, legislative şi de medicină a muncii, reprezintă baza pentru o gamă de produse cuprinzătoare şi modernă.

Pentru a putea exploata la maxim performanţele în continuă creştere ale procedeelor moderne de aşchiere şi ale maşinilor respective, sunt necesari lubrifianţi de răcire adecvaţi: rapoartele de aşchiere volum-timp tot mai ridicate necesită performanţe optime de răcire şi spălare, iar în cazul răcirii interne în condiţii de presiuni crescânde, ce depăşesc 100 bar, trebuie evitată formarea spumei. În cazul tehnologiilor ce folosesc scule scumpe, trebuie asigurate durabilităţi mari ale sculelor.

Sunt disponibile fluide miscibile şi nemiscibile cu apa, pentru cele mai diverse cerinţe impuse de maşini, scule, procedee şi materiale, precum şi pentru condiţii de utilizare extreme.

Scopul nostru primordial este satisfacerea clientului. Atingem acest scop prin intermediul unor produse optime, adaptate cerinţelor specifice pe parcursul întregului proces, combinate cu asistenţă cuprinzătoare în timpul utilizării.


Află mai multe informații de la:

Mihai Nazîru Product Manager T: +40 728 534 874 E: m.naziru@gssgroup.ro